Nieuwe regels onafhankelijkheid accountant

Om het imago van het beroep accountant hoog te houden, is het van belang dat de onafhankelijkheid van controlerende boekhouders aan zwaardere eisen wordt onderworpen. De Nederlandse Beroepsgroep van Accountants (NBA) presenteert dinsdag een voorstel met strengere regels hierover.

Persoonlijke giften en uitingen van gastvrijheid van meer dan 50 euro, bijvoorbeeld een luxe diner, moeten volgens het voorstel voortaan nader worden getoetst. Het beoordelen en belonen op basis van commerciële prestaties en het sponsoren van klanten moet worden verboden. En er zou straks geen onderscheid meer gemaakt mogen worden in soorten van persoonlijke relaties of assurancediensten. Voor alle gevallen moeten dezelfde regels gelden, vindt de NBA.

Ook nu bestaan er al eisen voor de onafhankelijkheid van accountants, maar deze kunnen volgens de beroepsgroep scherper en helderder worden geformuleerd. Daarnaast is het accountantskantoren nu onder meer toegestaan om bedrijven die zij controleren, te sponsoren, bijvoorbeeld een voetbalclub. Dergelijke situaties vallen niet altijd in even goede aarde bij het grote publiek.

Het voorstel wordt de komende maanden voorgelegd aan de achterban van de NBA. Het besluit over de nieuwe regels volgt op de ledenvergadering in december.